Mediation 

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Vrijwillig en vertrouwelijk. Een neutrale en onpartijdige mediator brengt u met elkaar in gesprek zodat u samen het probleem kunt aanpakken en oplossen. 

  

Mediation beperkt tijd, energie en kosten

Mediation werkt vooral bij conflicten waar mensen persoonlijk bij betrokken zijn, zoals bij echtscheidingen en arbeidsgeschillen. Ook als een conflict snel en in vertrouwelijke sfeer opgelost moet worden biedt mediation voordelen boven een gerechtelijke procedure en een door de rechter opgelegde uitkomst.

Mediation biedt maatwerk, omdat de deelnemers zelf de oplossing genereren. De methode is echter geen wondermiddel. Het is belangrijk dat u begrijpt wat mediation is, wat de mediator doet, hoe het proces verloopt en wat er van u wordt verwacht.

 

Mediationproces

Een mediation start na de intake, met de ondertekening van de mediation-overeenkomst. Elke NMI mediator werkt met een mediationovereenkomst. Daarin staan de uitgangspunten van mediation, zoals vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook het uurtarief staat vermeld. U verklaart dat u actief meewerkt om het conflict op te lossen. De mediator verklaart dat hij onpartijdig is en geen belang heeft bij de oplossing. 
In het mediationgesprek komen eerst de op te lossen kernpunten op tafel. Pas als de deelnemers een goed beeld hebben van wat voor ieder echt belangrijk is, wordt naar oplossingen gezocht. Uit de verzamelde mogelijke oplossingen kiest u samen de meest werkbare.

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Met de ondertekening is de mediation afgelopen. Als het niet lukt  tot een oplossing te komen, stopt de mediation. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt een eventuele geschorste gerechtelijke procedure weer opgestart. Voor meer informatie zie

http//:www.nmi-mediation.nl./ of neem vrijblijvend informatie op.

Zoek op de website..

All content Copyright © 2012 Verhaak Mediation. All rights reserved.