Maatwerk in aanpak, tijden, lokaties en tarieven

Aanpak 

In de intake wordt kennisgemaakt en besproken welke aanpak de beste is (afhankelijk van de betrokken deelnemers, de mate van escalatie en andere relevante omstandigheden). Tijdens de mediation wordt de tevredenheid over (de voortgang en inhoud van) het proces bewaakt. 

 

Klantgericht in tijdstip en locatie

Gesprekken kunnen overdag en in de avonduren plaatsvinden. Zo kan met de drukke agenda’s rekening worden gehouden en maximale voortgang worden geboekt. Ook in de keuze van de locatie is afstemming op de behoefte en mogelijkheden van deelnemers mogelijk; op de rechtbank (in geval sprake is van verwijzing door de rechter), op geschikte lokaties in Haarlem, Badhoevedorp of een andere plaats. Pauline is ook Juripax gecertificeerd online mediator (zie hierna).

 

Persoonlijk gesprek en desgewenst deels online mediation

Bij de mediations zit Pauline doorgaans met partijen rond de tafel. De praktijk wijst uit dat met behulp van e-mediation soms nog beter kan worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van partijen. Bijvoorbeeld als partijen vanwege de afstand niet makkelijk bijeen kunnen komen, of als de stand van het conflict aan een persoonlijke ontmoeting in de weg staat. Het blijkt ook niet altijd noodzakelijk om de gehele mediation fysiek bijeen te komen. Als een mediation  nagenoeg is afgerond kan het mogelijk en goedkoper zijn de rest via e-mediation af te wikkelen. Soms kan juist in de start van de mediation behoefte zijn aan e-mediation, om vervolgens in een later stadium rond de tafel te gaan zitten.

 

Duur en kosten

De aard van het probleem en het gedag van de deelnemers bepalen de duur van de mediation. Arbeidsgeschillen vragen veelal 2 tot 3 gesprekken van zo’n 2 uur, terwijl een echtscheiding eerder 5 bijeenkomsten vraagt. Alleen met inspanning van de deelnemers slaagt een mediation. Tarieven zijn helder en opvraagbaar.

Zoek op de website..

All content Copyright © 2012 Verhaak Mediation. All rights reserved.